Uitgekauwd


Raakt er iemand ondersteboven van als hij ziet hoe een lieveheersbeestje zich vergrijpt aan bladluizen? Of wanneer een merel meedogenloos een regenworm uit het grasveld sleurt? Ik denk het niet! Heeft het te maken met het formaat, of we wel of niet boos worden? Ik denk het wel!
Onder mijn stukje “kauwenliefde” op het verhalendeel van mijn website schrijft een anonieme vogelaar uit het Westland: “nooit zal ik de kauw in mijn hart sluiten”. Vervolgens spuit hij uit het diepst van zijn ziel zijn afschuw voor deze mormels, zoals hij ze noemt. Dit schreeuwt om een reactie.

Over het algemeen geven mensen meer om kleine dan om grote vogels. Je ziet het al in de winter als de voertafels gedekt worden. Mensen willen roodborst, mees, vink en mus op de plank en vinden het vervelend als kauw, ekster of duif aanschuiven. Ze denken daarbij niet eens aan het gedrag van deze vogels, maar bij voorbaat is het grotere formaat in de tuin niet gewenst. Ze verliezen compleet uit het oog dat ook de grotere vogels honger hebben in de winter, daar willen ze gewoon geen boodschap aan hebben.

Nu gaan we een stapje verder. Wat leuk en innemend is, moet beschermd worden. Althans, dat vinden sommige mensen. Daarbij maken zij een volstrekt persoonlijke keuze die niet is gebaseerd op de realiteit. Mensen kunnen daarin heel ver gaan en zelfs een tunnelvisie ontwikkelen. Ze noemen zichzelf dieren- of vogelliefhebber maar zijn dat slechts heel selectief. Zij hebben geen oog meer voor de natuurlijke gang van zaken, het mechanisme van de zelfregulering en zeker niet voor het belang van de natuurlijke kringlopen.
Stel dat er geen predatoren van kleine vogels zouden zijn, hoeveel van die vogels zouden er dan niet hun eerste jaar overleven en het jaar daarop tot broeden komen. Bedenk daarbij dat meesjes wel 8 tot 12 jongen kunnen grootbrengen. De meeste vogels leggen echter zoveel eieren omdat er gerekend wordt met verlies, om het maar zo te formuleren; vogels denken en redeneren namelijk niet, ze zijn zo geprogrammeerd. Een prachtig mechanisme in de natuur. Van een nest jonge vogels overleeft daarom maar een enkel individu, precies genoeg om de soort in stand te houden. De rest gaat voortijdig dood of valt ten prooi aan grotere soortgenoten die daarmee óók hun soort in stand houden. Net zoals rupsen, vlinders, libellen enzovoort  ten prooi vallen aan de vogels. Het is zelfs zo ingenieus geregeld in de natuur dat de sperwer jongen heeft op het moment dat de mezen uitvliegen. Je wilt niet weten hoeveel jonge vogeltjes door deze roof- of stootvogel geoffreerd worden aan diens eigen jongen. En de koolmezen komen uit op het moment dat er heel veel rupsen van de wintervlinder zijn, alles is prachtig op elkaar afgestemd. 

Moeten wij mensen ingrijpen in die processen? Natuurlijk niet, laat de kringlopen maar met rust en bemoei je er niet mee. Het is juist de mens die veel in de natuur verstoort, onder andere door biotopen te vernielen en voedselschaarste te bewerkstelligen. Dat sommigen een dermate tunnelvisie ontwikkelen dat ze de nesten van kraaien en eksters kapot schieten, roofvogels vergiftigen en hele vossenfamilies uitmoorden, is verschrikkelijk! Alles ten faveure van de weidevogels en de leuke kleine zangvogels!


Geen onderzoek heeft ooit  uitgewezen dat eksters, kauwen, kraaien en  roofvogels verantwoordelijk zijn voor het verdwijnen van vogelsoorten. De Zeeuwse Faunabeheereenheid kwam tot de conclusie dat kraaiachtigen de zangvogelpopulaties niet in gevaar brengen.  De Rijksuniversiteit Groningen deed jaren geleden onderzoek naar de predatiedruk van kraaiachtigen op weidevogels maar daaruit kwam geen eenduidig resultaat. Het Faunabeheerplan: „Geen enkel onderzoek wijst uit dat dit in een zodanige mate plaats vindt dat daardoor de duurzame instandhouding van enige zangvogelsoort in gevaar komt.“  Wageningen Universiteit: Er bestaat veel discussie over ‘schade’ aan natuurlijke fauna, met name zangvogels. Eris geen onderzoek beschikbaar wat aangeeft dat het hier zou gaan om een zodanig predatieniveau dat duurzame instandhouding van zangvogels in gevaar zou komen. Polulatiebeheer niet gewenst. De Vogelwacht Delft heeft in 2011 samen met de stadsecoloog n.a.v. klachten een onderzoek gedaan naar de kauwenoverlast in de gemeente. Ik heb per mail gevraagd wat de uitkomsten van dit onderzoek waren en kreeg al snel antwoord. Het bleek dat lang niet iedereen last van de vogels ervoer en degenen die dat wel zo beleefden, kregen een kap voor op de schoorsteen aangeboden zodat de kauwtjes daar niet meer zouden kunnen broeden. Als het ergens aantrekkelijk is om te gaan wonen, doen de kauwen dat natuurlijk, aldus een woordvoerder van de Indische Buurt waar het in Delft speelde.

Eerst hebben we de ganzen bijna uit ons land verdreven. Dankzij beschermingsmaatregelen zijn er nu zóveel dat we de vos er op afsturen om de eieren en jongen uit de nesten te roven. Eerder werd diezelfde  vos bejaagd omdàt die de eieren en de jonge ganzen en andere weidevogels uit de nesten roofde. Hetzelfde voor de ooievaars, toen ze bijna verdwenen waren werden er fokprogramma’s opgezet om ze weer terug te krijgen in ons land. Nu worden ooievaars plaatselijk gezien als vogels die overlast geven en zich vergrijpen aan weidevogels. Zijn wij mensen niet heel erg raar bezig? Alles willen we beheren, ganzen, kraaiachtigen, zwijnen, herten en ga zo maar door. Wijzelf grijpen (verstoren) aldoor in de natuurlijke processen in door dierenpopulaties aan te passen aan onze voorkeuren.  Wij verwoesten biotopen en ontwrichten ecosystemen  waardoor we vogels en vlinders kwijtraken, er vogels in de bewoonde wereld zijn gaan wonen die er voorheen niet voorkwamen,  en er worden door overbemesting van de weilanden vogels aangetrokken die we vervolgens gaan afschieten en vergassen.   

Misschien moeten we in dit land onze hersenpan eens flink gaan reorganiseren en leren de zaken in het groot te zien, rekening te houden met natuurlijke processen en accepteren dat je niet de ene soort kunt elimineren omdat je de andere veel leuker of nuttiger vindt!
Hoe het ook zij, en om terug te komen op de vogelaar die de kauwen verfoeit en “pestcontrol” ambieert: als je de zaken niet meer in het juiste perspectief kunt zien en je natuurliefde zo verengd dat je alleen nog maar bepaalde soorten je sympathie geeft en alles wat hen bedreigt, gaat verafschuwen, is dat in mijn ogen heel treurig. Wij mensen delen nu eenmaal de wereld met dieren en daar horen ook zaken bij die minder leuk zijn!

Amusante website van een kauwenliefhebber: http://home.solcon.nl/kemperman/kauw/

6 opmerkingen:

Barbara Bouwmeester zei

Kauwtjes horen net als mussen gewoon in onze menselijke omgeving. Ze zijn leuk en gezellig als ze over de gemeentelijke gazons trippelen. Ik zou ze niet willen missen!

Johan uit Doorwerth zei

Mensen vergeten vaak dat wij met z'n allen een kringloop vormen. Als we die verstoren is dat in ons eigen nadeel. En kauwtjes vind ik hartstikke leuk!!

Koos N. zei

20 april: ik lees in de krant dat in Friesland alweer meerdere buizerdnesten kapot zijn geschoten met hagel!Wat zijn dit toch voor mensen met zulke idiote, zieke ideeen!

Anoniem zei

Als ik een lange werk nacht door heb gehaald en met zonsopgang thuis kom mag ik graag nog even een rondje lopen door de (nog resterende) polders met de hond. Dat wij mensen alles willen controleren ben ik het ook niet mee eens. Discussies over nieuwe snelwegen, weg verbredingen, nieuwe industrie gebieden, woonwijken enz. hoor ik ook met afschuw aan. Dit mede doordat ik donders goed weet wat er allemaal leeft. In polders gaan de diverse populaties ook in rap tempo achteruit. Ik ben dan ook blij wanneer ik weer een keer een stok boven het gras uit zie steken om te voorkomen dat nesten weg worden gemaaid. Daar waar ik in het verleden al bij het verlaten van de voordeur werd begroet door meneer merel op de nok, ben ik nu al al blij als ik een keer geen kauwen hoor en een paar blokken verder toch nog een merel zijn best hoor doen. Nu is het wat stiller vanwege het weer. Dat weet ik, maar afgelopen jaar was dit ook al het geval en toen was het weer toch een stukje aangenamer. Dat de natuur zichzelf regelt ben ik het helemaal mee eens, maar er zijn momenten dat we best een handje mogen helpen. Een van de weinige vijanden van kauw is de sperwer. Deze zal zich niet snel laten zien binnen de bebouwde kom. Laat staan dat ie daar zal jagen. Hier zouden we dus zelf een handje kunnen helpen. Uit tellingen is ook gebleken dat van het aantal nestelende vogels in de buurt bijna 20% kauw is en met het jaar groeit terwijl de totale vogel populatie langzaam slinkt. Ik zal niet ontkennen dat wij mensen daar niet aan bijdragen, maar de kauw speelt hier in ook een grote rol. Ik vraag me dan ook af hoe die zogenaamde onderzoeken zijn uitgevoerd waaruit zou blijken dat de kauw er helemaal niets mee te maken heeft.

Wat betreft het afmaken van ganzen, zwijnen, vossen en noem ze maar op, ben ik kort. Hier wordt niet verder gekeken dan hoe kunnen we schade aan ons eten (waar ze natuurlijk geld mee bedoelen) beperken, of beter nog, voorkomen. Zelf zou ik zeggen zaai in na de ganzen trek. Het klimaat hier staat het toe en de gans red het wel met wat er verder te krijgen is. Vossen wordt het al lastig gemaakt met hekwerken welke deels ingegraven zijn. Heeft de boer zijn kippen niet op een dergelijke manier beschermd, is dat zijn eigen schuld. Zwijnen hebben we geen last van zolang we ze de ruimte geven. Vroeger geen probleem, maar tegenwoordig...

Mensen die Jagen op roofvogels als de buizerd of valk, heb ik ook geen goed woord voor over. Ik baal er al van als ik ze aangereden langs de weg zie liggen. Buizerds zaten hier overigens goed tot dit jaar. De komst van de verlengde A4 en weer een nieuwbouw wijk hebben hier helaas een verandering in gebracht. De bomen die ze gebruikte om te nestelen zijn gekapt om ruimte te maken en een ander deel is omgehaald omdat ze ziek zouden zijn. Bewijs hiervan is overigens nooit geleverd. Omwonenden werden erop geattendeerd met een klein stukje in de krant.

Pas heb ik ook nog even gesproken met een spotter uit een nabij gelegen dorp. Deze deelt mijn mening betreffende de kauw, maar zelfs met een in het bezit zijnde jachtvergunning (en nee, ik ben nog nooit meegeweest op jacht) en wat hectare grond mag die niets doen. De enige rede hiervoor is de wet. Deze komt erop neer dat wat kwetsbaar is afslacht mag worden, op welke manier ook, en de rest maar moet worden gelaten voor wat het is. Met de daarbij behorende gevolgen.

Het komt er dus op neer dat jacht een allerlaatste redmiddel is om populaties te beschermen. Vooral daar waar mede door menselijk toedoen de natuurlijke gang van doen is verstoort.

Anoniem zei

vervolg

Mijn mening gaat nog veel verder. Ook wat mensen betreft. Net als konijnen worden wij mensen niet voor niets ziek. Wat ik daar mee bedoel begrijpen jullie wel. Begrijp me niet verkeerd. De ziekte die nu bij de meeste van jullie als eerste boven komt heb ik meerdere malen binnen de familie meegemaakt en iedere keer met een voor de getroffene goede afloop. Leven. In één van de gevallen zelfs al drie keer! Ook over het rekken van levens op oudere leeftijd zou ik nu nog wel even verder kunnen gaan, maar dan dwaal ik weer te ver af.

Dat mijn mening niet een ander zijn mening is mogen duidelijk. Daarom is het een mening. Veel van mijn meningen worden als ongevoelig beschouwd, maar uiteindelijk kunnen de meeste mensen de rede/basis van mijn mening wel inzien. De mening van een ander accepteer en waardeer ik, maar bang voor een discussie ben ik niet en ik mag dan ook graag een reactie lezen als op mijn vorige reactie op kauwenliefde.

Dat mijn mening hier niet te harte wordt genomen, kijk ik dus niet van op. De manier waarop ik hem bracht zal daar ook aardig aan bijgedragen hebben. Misschien dat deze reactie wat vriendelijk over komt. Vergeet in geen geval dat het een mening betreft, dat boos worden geen nut heeft en teleurstelling bij het leven hoort. Kijk eerst eens bij jezelf en vraag je eens af waar stem ik straks op, want de echte wereld verpesters zitten nog altijd in de politiek.... sorry. Ik dwaal weer af.

Een ieder een fijne week gewenst,

mvg.
een hopelijk bij deze iets minder, minder geliefd persoon.

Tineke (webmaster) zei

Nou,dat was een heel verhaal!En ik begrijp er veel van.
Het zijn meestal niet de mensen die minder geliefd zijn maar soms hun opvattingen.
En ja, we mogen weer gaan stemmen, laten we de natuur vooral meewegen in ons stemgedrag. Daar ben ik in het in elk geval helemaal eens!

Een reactie posten