Bomen over bomen

Bericht in de krant: Arnhem doet aangifte van illegale bomenkap van tientallen eeuwenoude eiken en lindes op de stuwwal in het park Onderlangs. In mijn eigen gemeente protesteren mensen tegen de kap in het park Daalhuizen, waar bomen verwijderd "moeten" worden om het stuk bos aldaar meer droogtebestendig te maken. Ik neem in mijn omgeving waar dat er beetje bij beetje steeds meer bomen verdwijnen door kap en daar geen of veel minder herplant tegenover staat. Ik beklaag me tegenwoordig over het feit dat ik in onze tuin zo weinig vogelsoorten zie, terwijl diezelfde tuin tot een paar jaar geleden nog door anderen "een volière" genoemd werd. Ik wijt het niet meer zien van boomklever, appelvink, zwarte mees, groenling,  kuifmees, putter en sijsje aan het verdwijnen van bomen in mijn directe omgeving. In de straat stonden vier naaldbomen in een groenstrook; die werden op verzoek van bewoners verwijderd en vervangen door een perkje. Er werd slechts één boom voor terug geplant. Het zal vele jaren duren voordat die weer een fors exemplaar zal zijn. 

                                 Gezonde bomen gekapt uit economische motieven

Er werd om ons heen gekapt om zonnepanelen meer zon te laten krijgen, er werden bomen verwijderd uit tuinen doordat ze te groot waren geworden naar de zin van de bewoners. Uit een aangrenzende laan wordt met enige regelmaat een volwassen berk gekapt. Blijkbaar niet gezond genoeg meer, maar herplant volgt niet. Dan zijn er nog de stormen van de laatste jaren waardoor veel berken in de buurt om gingen.Vogels hebben aanvliegroutes nodig, bomen vormen wegen waarlangs vogels zich verplaatsen en hoe meer er gekapt wordt, hoe minder vogels zich zullen verplaatsen over deze stukken. In veel gemeenten zijn de laatste jaren de kapvergunningen uitgekleed, het wordt daarom voor de particulier veel makkelijker bomen te kappen. Bij bouwprojecten worden eveneens veel bomen geofferd: langs snelwegen, voor huizenbouw of wegverleggingen. Dit laatste gebeurde in de gemeente Rheden waar een hele stationsomgeving veranderd werd en wegen verlegd waardoor vleermuizen hun normale vliegroutes kwijt raakten. Doordat momenteel plaatselijk de beruchte Letterzetter in naaldbos huishoudt, zijn er hele bospercelen met fijnspar gekapt. Het zijn de biotopen van goudhaantjes en kuifmezen. 

                                           Letterzetter oorzaak kap naaldhoutpercelen.

Dan is er nog het kappen van bomen als verdienmodel om landgoederen in stand te kunnen houden. De laatste vijf jaar is landelijk zo'n duizend ha bos gekapt om hout te oogsten, aldus Urgenda, mede  namens de Wereld Natuur Organisatie, Natuurmonumenten en nog zestig andere natuurorganisaties. Duurzamer bosbeheer zou een besparing van 175 ton CO² kunnen realiseren. Alléén al in Nederland. Genoemde organisaties riepen afgelopen maand het ministerie van Landbouw, Cultuur en Voedselkwaliteit op om in te grijpen in de ontwikkelingen. Al wordt er hier en daar tot herplant overgegaan, insecten die toch al zo drastisch in aantal en soorten achteruit gaan, hebben er voorlopig niets aan want het is te weinig. Volgens het Klimaatpanel IPPC moeten er in Europa de komende dertig jaar meer dan drie miljard bomen geplant worden voor de afvang van het broeikasgas. Nederland behoort in Europa tot de minst beboste landen en wil tot 2030 zevenendertigduizend ha aan bos bijplanten. Zo is tenminste het plan. Er zijn ook mensen die de koe bij de horens vatten en zelf een begin maken. 

                                           Kuifmeespopulatie lijdt onder kap naaldbos 

Een bioloog bedacht een plan dat hij meteen in praktijk bracht. Hij verzamelde met een groot aantal vrijwilligers de opgeschoten zaailingen die overal groeiden uit zaden van eikels, beuken, kastanjes, hazelaar en andere,   en plantte die in zijn grote moestuin van 4.000 vierkante meter. Hij riep de hulp in van Urgenda om bestemmingen te zoeken voor de boompjes en zo kwamen 60.000 boompjes terecht in boerenhagen, voedselbossen  en boomwallen. Het is de bedoeling om deze winter op deze manier nog een miljoen boompjes weg te geven en aan te planten. 

Kijk, dat schiet op, de daad bij het woord te voegen! Alleen helpt mij dat voorlopig niet allerlei vogelsoorten weer terug op de voerplank te krijgen.

Januari 2021

Geen opmerkingen:

Een reactie posten