2019: Het jaar van treurnis


2019 was een treurig jaar voor natuur en milieu. De seinen kwamen op rood te staan maar onze regeringsploeg, die al 30 jaar lang de waarschuwingen naast zich neerlegde, de 3 kabinetten Rutte die alleen maar oog hadden voor de economie, de huidige ploeg die zelfs in gevecht ging met de Raad van State in een poging de vernietigende uitspraak over het huidige milieubeleid onderuit te halen - alle bleven oogkleppen ophouden. 


Afgelopen weekend in de kranten: interview met MP Rutte die het zo jammer vond dat de boeren maar door bleven gaan met hun acties terwijl "er zo hard gewerkt wordt richting oplossingen". Maar dan wel de verkeerde, want men ging in Brussel (tevergeefs) vragen of voor ons land de natuurregels niet wat konden worden afgezwakt. Een ander opperde dat er wel allerlei kleine natuurgebiedjes konden worden opgeheven, een ongewenst nieuw vliegveld wordt de burgers door de strot geduwd. Van echt aan- en doorpakken heeft dit kabinet geen kaas gegeten! Natuur en Milieu zijn voor onze ministers slechts lastige zaken die "rotmaatregelen" eisen. Het Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek en Veiligheid: "als we kijken naar de motivatie om de snelheid aan te passen staat het milieu op de allerlaatste plaats".


Een paar feiten: nergens in Europa is een vergelijkbare hoeveelheid vee op hetzelfde oppervlak als in ons land. Nergens in Europa is er zo'n groot aantal kinderen (Volgens het Longfonds 100.000) onder de 14 jaar getroffen door astma als gevolg van vervuilde lucht. Naast klimaatvluchtelingen zijn er nu ook mensen die hun heil elders zoeken op plekken die hun luchtwegproblemen oplossen. Nergens in Europa is de lucht zo vies als boven Nederland, "een verstikkende stikstofdeken" wordt het genoemd. Al 40 jaar worstelen de drinkwaterbedrijven met stikstofvervuiling en nitraat in het grondwater, en op de Veluwe werd 30 jaar geleden al op tientallen (!) meters diepte nitraatvervuiling aangetroffen. Te danken aan falend beleid van VVD en CDA plus de LTO.


De boeren roepen alsmaar dat zonder hen de voedselvoorziening in gevaar komt. Dat is zo maar het is ook zo dat de overgrote hoeveelheid van wat zij produceren niet voor ons bestemd is, maar het land uit gaat want  aan de export wordt het meest verdiend. Ons kleine landje is wereldwijd de op één na grootste exporteur van landbouwgoederen. Driemaal raden wat dat voor onze bodem, de natuur, het milieu betekent! 
 Uit recente berekeningen blijkt dat een gemiddeld Nederlands gezin in 2020 de boeren indirect met 500,- per jaar subsidieert. De Algemene Rekenkamer becijferde dat twee derde van de Europese subsidieondersteuning voor boeren gaat naar agrariërs met een bovenmodaal inkomen. 


Schokkend nieuws in de NRC van dit weekend: het Ministerie van Economische Zaken heeft ambtenaren en ecologen onder druk gezet om de bevindingen inzake het herstel van Natura 2000-gebieden aan te passen ten faveure van de stikstofuitstoot. Het programma Programma Aanpak Stikstof (PAS) moest zo ruimte scheppen voor infrastructuur en bedrijfsuitbreiding, ten koste van natuurbehoud. De Raad van State veegde er de vloer mee aan.

Hoe noemde MP Rutte deze laatste ministersploeg ook alweer? "Het groenste kabinet ooit". In werkelijkheid is het een incompetent broddelkabinet met zwalkend beleid. Maar wat wil je met een premier die niets wil weten van een visie: "Als visie een blauwdruk voor de toekomst betekent, dan verzet alles wat liberaal is in mij zich daartegen." En  "visie is als de olifant die het uitzicht belemmert". Zet daar tegen af deze Bijbelse spreuk: ‘Als visie ontbreekt, verwildert het volk.’ 

Het is om te huilen en of het ooit nog goed komt is maar de grote vraag.

Bronnen: o.m. AD, Volkskrant, NRC


31 december 2019
1 opmerking:

Bernard zei

Tsjakka!!!

Een reactie posten