Barbaars natuurbeleid

Dit is een lange column maar er is ook veel treurigs te berichten.

Terwijl wandelaars genieten van de edelherten in het bos, waarvan de mannelijke herten er nu majesteitelijk uitzien met hun splinternieuwe geweien en met recht de naam Koning van het Bos dragen, komen rampspoed en ellende alweer op hun pad.
Mensen die het beter weten, vinden dat er veel teveel herten op de Veluwe rondlopen. Het zouden er maar 200 moeten zijn terwijl het er naar schatting wel 800 zijn. En dat surplus moet dood! Maakt niet uit dat er kalveren zijn geboren of dat hinden hoogzwanger zijn, er mag vanaf gisteren weer op ze worden geschoten in de hoop dat er enige honderden naar de eeuwige jachtvelden worden gezonden. Het is pas zes weken geleden dat de jacht op herten werd gesloten…….. Dat er zoveel zijn, ligt aan het feit dat in afgelopen jaren veel te weinig beheersjacht is uitgevoerd door Natuurmonumenten en Geldersch Landschap, wordt beweerd. En nu zitten we met de gebakken peren want herten veroorzaken nogal wat schade bij het zoeken van voedsel en zij komen regelmatig stevig in conflict met auto’s. Protesten tegen de jacht hebben weinig resultaat gehad maar onder druk van de publieke opinie is het aantal afgeschoten dieren nu teruggebracht tot 50 stuks en mogen er geen drachtige dieren worden afgeschoten. Belachelijk! De jacht had gewoon beperkt moeten blijven tot de gangbare periode.

Ook het beheer in de Oostvaardersplassen stond weer bloot aan kritiek. Er zijn deze winter weer veel dieren omgekomen van de honger en overal liggen kadavers. Volgens velen leven er veel te veel grazers in dit gebied maar het plan om ze meer leefruimte te geven werd geblokkeerd door de prutstaatssecretaris Bleker die nooit deze portefeuille had mogen krijgen. Allerlei mensen, waaronder medewerkers van LTO constateerden dat sterk verzwakte herten niet op tijd werden afgeschoten door Staatsbosbeheer maar aan hun lot werden overgelaten. De honger dreef de herten en Konikpaarden ertoe de bomen van zoveel bast te ontdoen dat ze doodgingen het landschap er nu uitziet als een gebied in oorlogstijd. Door al die dode bomen is er geen plek meer in het open graasgebied, waar de dieren nog schaduw kunnen vinden. Als je de oppervlakte aan water van het totale gebied aftrekt, kom je op ongeveer 2.000 hectare waarvan slechts 150 ha beschutting geeft. En daar leven dan 3.500 tot 4.000 dieren. Op de Veluwe mogen slechts 2 Edelherten leven op 100 ha. Er gaan opnieuw stemmen op een eind te maken aan dit treurige natuurexperiment. Terwijl de dieren elk plantje in de OVP opvreten, geeft de EU aan anderen subsidie voor het vergroten van de biodiversiteit.


Laten we dan nu eens kijken naar de ganzen die in ons land verblijven of er de zomer doorbrengen.
Rondom Schiphol  hebben vliegtuigen last van de vele ganzen die er verblijven. En dat kan tot gevaarlijke toestanden leiden. Vorig jaar sprak men nog over in te zaaien akkers in de omgeving die de ganzen zouden kunnen weglokken van het Schipholgebied, momenteel is men bezig er in een straal van 20 km rondom het vliegveld tot 10.000 ganzen te vangen en te vergassen met CO². En ook de ganzen hebben momenteel jongen. Protesten van Faunabeheer mochten niet baten. Eind vorig jaar heeft de overheid met natuurorganisaties een ganzenakkoord gesloten. Er zullen 500.000 ganzen worden vergast tot de stand weer terug is op het niveau van 2005.
Zwijnen zijn er ook teveel. Vorige zomer hebben jagers op de Veluwe 1110 dieren dood geschoten. Op de nominatie staan er nog 2.000 om te worden geëlimineerd. Daarvan is afgelopen winter en begin van de lente al een groot deel omgekomen van de honger. Jaar in, jaar uit is het altijd hetzelfde liedje en niemand bedenkt een alternatief.

Als ik vijfentwintig jaar jonger was, zou ik waarschijnlijk overwegen te gaan emigreren want ik leef in een dieronvriendelijk land. Maar waar zou ik heen moeten? Australie?
Momenteel is men in Australie bezig 10.000 wilde paarden af te schieten. Deze paarden, maar ook kamelen en ezels schijnen er bij duizenden te sterven door gebrek aan voedsel en water. Jagers schieten vanuit helikopters de paarden dood en de klus moet halverwege deze maand geklaard zijn. De wilde paarden zijn afstammelingen van de zogeheten Waler-paarden. Dat ras werd gefokt in New South Wales en door het Australische leger gebruikt, onder meer tijdens de Eerste Wereldoorlog. Lijkt me niets om daar te wonen!


Dan maar verhuizen naar het gebied langs de Middellandse Zee, heerlijk klimaat! Maar recentelijk ontdekte een reportageploeg van de Bayerischer Rundfunk dat daar langs de kust tussen Libië en Israel over een lengte van 700 km meters hogenetten gespannen zijn om vogels te vangen. Voor consumptie en verhandeling. Naar schatting tien miljoen trekvogels, waaronder vele die ook in ons land broeden, worden op die manier uit de natuur weggevangen.  Ze worden door luidsprekers die lokgeluiden uitzenden in de netten gelokt.  Het gaat om Bijeneters, Nachtegalen, Tapuiten, Nachtzwaluwen, Leeuweriken, Draaihalsen en noem maar op. In de ochtend komen mensen de vogels uit de netten trekken, breken daarmee hun vleugels en poten en verkopen de arme dieren later op de lokale markten voor 2 of 3 euro per stuk. In de herfst gebeurt dit opnieuw, jaar in, jaar uit. Nooit eerder heeft men in de gaten gehad dat dit op een dergelijke schaal plaatsvond en de veronderstelling dat dit wel eens een van de oorzaken zou kunnen zijn dat zoveel vogelsoorten achteruit gaan, is gerechtvaardigd.

Engeland dan! Dat is toch een land van dierenliefhebbers. In een Engelse krant staat deze week dat tienduizenden dassen zullen worden gedood in een onzinnige poging rundertuberculose te bestrijden. Dit gebeurt terwijl meerdere wetenschappers hebben vastgesteld dat dit een manier is die nergens toe leidt en anderen betwijfelen of dat op deze manier zal lukken. Overal in Engeland worden demonstraties gehouden tegen deze barbarij en in Londen protesteert men dit weekend bij het huis van de Engelse premier Cameron. Het is trouwens niet voor het eerst dat dit gebeurt in Engeland. Tuberculose bij vee en sommige dieren in het wild is een ziekte die maar niet onder controle is te krijgen. Het vee wordt enigszins beschermd door vaccinatie, en door het doden van zoveel dassen denkt men dat dit bijdraagt in de strijd tegen deze dierenziekte. Elke boer die een das ziet, mag het dier afmaken. Alleen al in dit weekend hoopt men 5.000 dassen te kunnen vermoorden.
In Engeland zou ik dus ook niet willen wonen!


Dan zijn er nog de duizenden olifanten die vanwege hun ivoor omgebracht worden door stropers. En de verwoesting van het regenwoud waardoor apen in hun voortbestaan bedreigd worden. Ik houd er maar over op, overal is het ellende op het gebied van dierenwelzijn.
Soms zou je wensen dat er geen televisie en internet bestond……

2 juni 2013

2 opmerkingen:

Angele zei

Bij je laatste zin sluit ik me helemaal aan: ik denk dat ook vaak.

Renee Posthuma zei

Voel volledig met je mee en ook ik voel me machteloos. Struin veel door het bos en 1 juli is het jacht seizoen weer open op de Veluwe. Het is niet nodig en waar blijft ons respect voor de dieren vraag ik me af.

Een reactie posten