Genetische manipulatie

De stichting DLO te Wageningen heeft in juli van dit jaar een vergunning aangevraagd voor introductie in het milieu van genetisch gemodificeerde organismen. In november jl is deze vergunning verleend, hetgeen in een advertentie bekend wordt gemaakt: De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft de vergunning verleend op de aanvraag met kenmerk GGO IM- L 15-001 voor de introductie in het milieu van genetisch gemodificeerde organismen krachtens het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013. De aanvraag heeft betrekking op kleinschalige veldwerkzaamheden met appelbomen met een verhoogd anthocyaangehalte. Even tot zover de advertentie van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu op 7 december jl. Aangezien een dergelijke advertentie geplaatst wordt in een serieus landelijk dagblad mag je aannemen dat deze bedoeld is voor alle Nederlanders want hij is niet specifiek aan beroepsgroepen gericht. Wil je als goed burger in je kunnen opnemen waar het hier om gaat, dan moet je wel enig zoekwerk verrichten.


Want wat staat voor DLO: Dienst Landbouwkundig Onderzoek. Wat is een "verhoogd anthocyaangehalte": anthocyaan is een pigment dat tomaten, paprika's etc. hun rode kleur geven en appels hun gezonde rode blos. Als leek veronderstel je dus dat de Wageningse onderzoekers geen rode appels willen en daarom de appelboom genetisch veranderen. Waar dat goed voor is, geen flauw idee. Daarvoor moet je naar het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, RIVM/VSP/Bureau GGO. Je moet daartoe een telefonische afspraak maken om alle relevante stukken te kunnen inzien. Maar je kunt ze ook vinden op de website www.ggo-vergunningverlening.nl . Belanghebbenden kunnen beroep instellen bij de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak. Daarvoor moet je wel de portemonnee trekken.

Wie zijn eigenlijk die belanghebbenden? Zijn dat de fruittelers die geen rode appels willen? Of zijn dat exporteurs die het fruit sturen naar landen waar ze alleen groene appels willen? De leden van onze bevolking zijn merendeels geen belanghebbenden, dus wij hebben hier niets tegenin te brengen, ook al zouden we allemaal de mooie natuurlijk rode appeltjes willen behouden. We zullen dus nooit weten waarom die appelsoort gemanipuleerd moet worden en dat vind ik eigenlijk wel jammer. Het gaat er toch meer om dat de appels gezond zijn en lekker smaken?
Dit overdacht ik allemaal toen ik in een verloren momentje deze advertentie in de krant doorlas. Appels met een verhoogd anthocyaangehalte, alsof ze koorts hebben! Dit is natuurlijk een landerig stukje, maar ja dat hoort er ook bij. Van al die grijze dagen word je soms zo melig....., net als sommige appels.

7 december 2015


Geen opmerkingen:

Een reactie posten