Het jaar voorbij.

We tranen om bultrug Johannes zijn nog maar nauwelijks opgedroogd of we zitten alweer aan de appelflappen en oliebollen. Tijd om eens terug te blikken op het voorbije jaar 2012.

Is de natuur er op vooruit gegaan in de vervlogen twaalf maanden? In elk geval is er door het mislukken van het eerste kabinet Rutte een halt toegeroepen aan de desastreuze natuurplannen van Henk Bleeker. Diens opvolger is alweer uit zicht verdwenen en nu vestigen we onze hoop op een vrouwelijke staatssecretaris die de natuur goed gezind lijkt te zijn. 

Gestuurd door de financiële crisis die ook de eigenaars en beheerders van natuurgebieden treft, lijkt er enig schot te zitten in samenwerking tussen verschillende instanties. Samenwerking levert altijd een geldbesparing op maar niet iedereen wil er aan. De ANWB lanceerde de opvatting dat Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de Provinciale Landschappen samen de Nederlandse natuur moesten gaan beheren.  Maar wat was de reactie: daar piekeren wij niet over; wij hebben onze eigen identiteit en achterban.  Samenwerking is prima, maar geen fusie! Natuurlijk spelen hier ook andere belangen mee, veel natuurbeheerders zouden hun baan kwijt raken. In Trouw werd zelfs gesproken van  1.500 van de  5.000 banen zouden kunnen verdwijnen. Natuurorganisaties hebben doorgaans een groot leden- of donateurbestand  en dat brengt een flinke duit in het zakje. Dus als het tot een fusie zou komen, zou er een grote som geld aan inkomsten wegvallen.  Nee hoor, liet de directeur van de overkoepelende organisatie van provinciale landschappen weten: net zoals de Coöp en Jumbo in een dorp naast elkaar kunnen bestaan, willen wij ook onze eigen niche! Van de samenwerking zal dus wel niet heel veel terecht komen voorlopig!

Als extra impuls voor de natuur stelde de overheid na de periode Bleeker, structureel 200 miljoen extra beschikbaar voor het  in langzaam tempo verder uitbouwen van de Ecologische Verbindingszone. Overijssel zou daarvan 20 tot 25 miljoen per jaar krijgen. Maar de provincie Overijssel voelt er helemaal niets voor om afspraken die onder het vorige kabinet  zo moeizaam met betrokkenen gemaakt werden, nu weer open te breken. Gedeputeerde Hester Maij (dochter van) stelde dat “opnieuw bijstellen geen recht deed aan het zorgvuldige proces dat we nu net met alle gebiedspartners hebben afgesloten”. 

Er waren nog andere belangrijke zaken die in 2012 de nodige aandacht kregen. De Gezondheidsraad pleitte voor onderzoek dat gedaan moet worden in verband met de blootstelling aan landbouwgif. Met name in de bollenteelt worden schrikbarende hoeveelheden gif gebruikt en deze voor de mens gevaarlijke stoffen blijven niet uitsluitend hangen op het  bollenveld. Er zijn signalen dat in deze gebieden bijvoorbeeld meer miskramen voorkomen dan elders.

De supermarkten kwamen eveneens ter sprake. Aan het eind van het jaar liet minister Ascher zich nog negatief uit over de champignons die bij de vaderlandse grootgrutter worden verkocht. En diverse supermarktketens werden door acties gedwongen de plofkippen uit de schappen te halen, waarna  iemand weer iets slims bedacht: de plof- en de andere kippen gooien we gewoon door elkaar en verkopen ze gewoon als “kip”, zodat niemand meer in de gaten heeft of hij al dan niet een dierenleedkip eet.

Nu de zorgen over de “plasticsoep” in de oceanen steeds groter worden, en de microplastics daar een steeds groter aandeel in vormde, zijn inmiddels diverse bedrijven ertoe over gegaan deze microdeeltjes uit hun cosmetica te halen. In de vorm van heel kleine bolletjes zaten de plasticdeeltjes o.a. in huidverzorgende scrubs- en doucheproducten. Hema, de Tuinen en Rituals waren er al mee gestopt en daar heeft Unilever zich bij aangesloten als eerste wereldwijde producent. Toch ook nog weer een goed bericht!

In het voorjaar werd de app SuperWijzer gelanceerd.  Anderhalf jaar is de stichting Varkens in Nood ermee bezig geweest deze app (te downloaden applicatie op de telefoon) te ontwikkelen. Scan met de telefoon de codes bij de winkelproducten en lees hoeveel dierenleed er zit in een gehaktbal,  kippenfilet en andere producten. De techniek op dit gebied wordt steeds verder uitgebouwd. Konden de koeien in een moderne stal zich al zelf bij de robot melden om gemolken te worden, vandaag vraagt een tochtige koe per sms om de stier. Er wordt een sensor in haar genitaliën aangebracht en zodra de koe tochtig is, leest de boer dat op zijn telefoon. Een uitvinding van een Zwitser. In 2013 komt het elektronische apparaat op de markt.

Tot slot werd  een prachtig nieuw fenomeen geïntroduceerd: crowdfunding genaamd. De provincie Gelderland heeft meteen de sociale media voor dit doel ingeschakeld. Het eerste project wordt de bedreigde boomkikker in de Achterhoek. Geweldig bedenksel! Iedereen kan nu zijn verantwoording nemen en daadwerkelijk  bijdragen aan de bescherming van onze natuur. Iedereen kan er gebruik van maken. Wat willen we nog meer aan het begin van het nieuwe jaar 2013!


Geen opmerkingen:

Een reactie posten