Bijvoeren of creperen

Als ik de vogels voorzien heb van allerlei zaden, rozijnen en wat universeelvoer of een overrijpe appel, kan ik weer een tijdje enorm genieten van wat daar allemaal op afkomt. Voor de winter begon werden we opgeroepen juist nu al te beginnen met het verschaffen van voer omdat in de natuur tekorten waren. Door de plotseling invallende strenge vorst van begin februari vorig jaar, waren bloemknoppen van veel bomen en struiken bevroren met als gevolg dat er geen bessen en noten waren. Dus gingen we braaf aan het bijvoeren. In strenge winters, wanneer de open wateren langdurig bevriezen, zijn er in het land mensen van Vogelwachten die wakken gaan hakken en de verkommerende watervogels bijvoeren. Niemand die dat vreemd vindt, in tegendeel, we vinden dat deze mensen te prijzen zijn.

Hetzelfde alarmerende bericht over voedseltekorten gold in de herfst voor het groot wild in de bossen. Er werd melding gedaan van een hongerwinter die de dieren tegemoet zouden gaan door gebrek aan kastanjes, eikels en beukennoten. Dit is het belangrijkste voedsel dat de dieren in staat stelt een flinke speklaag op te bouwen waarop ze in de wintermaanden grotendeels kunnen teren. Nergens lees je echter een oproep om ook d├ęze dieren te gaan bijvoeren als ze in nood geraken. Soms krijg ik in dit verband wel eens een boosaardige gedachte en denk dan dat het niet bijvoeren een bewuste maatregel is   om te voorkomen dat zwijn, hert en ree in een dermate goede conditie blijven dat er veel nakomelingen geboren zullen worden in voorjaar en zomer. Immers, de strijd tegen een veronderstelde overpopulatie is elk jaar aan de orde van de dag.  Maar waarom wordt deze gang van zaken dan zo normaal gevonden? Het bijvoeren van dieren in de winter is niet verplicht, maar het is ook niet verboden. Wel staat in de wet dat het bijvoeren niet gedaan mag worden teneinde de grootte van de populatie te bevorderen, bijvoorbeeld ten behoeve van de jacht. Alles hangt hier af van de vraag of je al dan niet een populatie van edelhert, wild zwijn of andere dieren bevordert door ze uitsluitend in noodsituaties, en wanneer ze dreigen te creperen als gevolg van voedselgebrek, toch wat bij te voeren zodat ze in leven blijven op een moment in hun bestaan dat ze normaliter goed de winter zouden kunnen doorkomen. Nu is het vaak zo dat, in navolging van wat tegenwoordig in de Oostvaardersplassen gebeurt,  creperende dieren uit hun lijden worden verlost door de kogel van de jachtopzichter. Al vraag ik mij wel af of dit uitsluitend gebeurt in gebieden waar de gewone wandelaar het lijden van dieren waar kan nemen of pas op het moment dat het dier een enorme lijdensweg is gegaan en op het punt staat in te storten. In elk geval ligt het aan de eigenaar van gebieden, welke regels worden gehanteerd. 
Ik vond pas een tijdschrift  van Natuurmonumenten van twaalf jaar geleden. Hierin vraagt Frans Bosscher zich af:  Moet je met dieren als Schotse Hooglanders, Heckrunderen, Galloway’s, IJslandse paarden, Konikpaarden etc. omgaan als een boer met zijn vee? Of zijn er omstandigheden waarin ze zichzelf moeten of kunnen redden?
Harm Piek (beleidsmedewerker NM) geeft hier als uitgangspunt dat een dier waarde heeft maar dat dit niet betekent dat het recht op zorg heeft. Want een dier heeft ook recht op wildheid.
Anja Hazekamp van de Dierenbescherming geeft haar mening als volgt: Als natuurbeheerder moet je met deze dieren omgaan zoals een boer met z’n vee.
Er werd een verschil gemaakt tussen groepen dieren: wilde, zelfstandig levende dieren als herten, wilde zwijnen, dassen etc., en zogeheten gehouden dieren  als runderen, paarden en schapen die werden ingezet om te grazen in natuurgebieden.  Als “wilde dieren” in de problemen komen, hoeven ze niet worden geholpen, was het standpunt. Voor “gehouden dieren” gold een zorgplicht. Alhoewel de Heckrunderen nog een paar jaar geleden aan hun lot werden overgelaten en pas onder druk van de maatschappij later werden bijgevoerd in strenge winters.

Er is nog een derde groep: dieren die weer volgens hun natuurlijk gedrag kunnen leven in de natuur, dit zijn runderen en paarden. Daarover is men het niet eens geworden. Deze dieren worden niet geregistreerd als vee en ze dragen geen oormerk. Er wordt vanuit gegaan dat ze vanzelf wel weer verwilderen en geen zorg nodig hebben.  Niet iedereen is het hier mee eens binnen de natuurwereld. Mensen zijn in staat keuzes te maken op basis van rede. Dieren maken keuzes op basis van hun instinct. Maar hun instincten om verder te trekken uit een gebied waar honger heerst, zoals in de echte wilde natuur elders in de wereld, kunnen ze niet volgen omdat ze worden belemmerd door hekken en afrasteringen. Waar het gaat om dieren bij te voeren of te laten creperen, is dat dus een keuze die op basis van rede gemaakt wordt en niet uitgaande van het belang  en het welzijn van de dieren. Dit laatste is iets waar ik een probleem mee heb!

6 opmerkingen:

Anoniem zei

De Veluwe is natuurlijk geen Serengeti maar aangezien er jaarlijks 3.5 duizend zwijnen moeten worden afgeschoten, kun je wel aannemen dat hier iets flink mis is. Ik vind het ook een akelig idee dat ze zoveel dieren laten verhongeren als ze van tevoren weten dat er geen voedsel is. Wel een moeilijk probleem..
Groet, Caspar Beek

Anoniem zei

Je kunt je hier niet aanmelden via je naam, dan maar via anoniem....
Ik denk dat men dit land groter acht dan het is. Maar goed, daar gaat het hier niet over. Mijn mening is dat niemand het recht heeft dieren te veroordelen tot de hongerdood. En waar het geimporteerde dieren betreft: had ze dan gelaten waar ze waren! Ook Willem de zoveelste heeft indertijd de zwijnen op de Veluwe geimporteerd.
Was het niet Ghandi die zei dat de beschaving van een land zich laat afmeten aan de manier waarop met dieren wordt omgegaan?!
Jacintha uit Bennekom

Anoniem zei

De enige manier hier iets tegen te doen is opzeggen van lidmaatschappen van de natuurverenigingen. De dieren die tot nu toe werden afgeschoten zijn tenminste uiteindelijk dit jaar beter af.
Meindert

Anoniem zei

vandaag gelezen: Stork, ringorganisatie ooievaars, vindt het prima ooievaars in strenge winters bij te voeren. Het zijn vogels. Dus wij voeren alleen vogels bij en laten zoogdieren stikken van de honger.
Hoe benauwd is het denken in dit land.
Gerrit Schutte

Anoniem zei

Goeiedag! Ik lees net in op het internet dat de komende jaren anderhalf miljoen ganzen zullen worden geelimineerd! ANDERHALF MILJOEN!!
Dit land is ziek.
Oscar, Uitgeest

Anoniem zei

Prov. N. Holland heeft een rapport waarin staat dat het een goede methode is om in maart land snel te laten overstromen zodat de nesten met jongen verdrinken en dan de waterstand weer te verlagen zodat vossen de rest van de kuikens kunnen opvreten.....
Jacqueline

Een reactie posten