Natuur in de knel

Naast de berichtgeving in de media over de economische crisis, waren de desastreuze natuurplannen van CDA-er Henk Bleker nog een onderwerp dat veelvuldig  aan de orde kwam. 

Naast het CDA is ook de VVD een voorstander van de nieuwe plannen. Was ooit de VVD begaan met de natuur, nu is de VVD  een tegenstander geworden van zaken waar zij zich in het verleden hard voor maakte. Nota bene werd het plan voor de Ecologische Hoofdstructuur (EHS)  in 1990 bedacht door de VVD-er Pieter Winsemius ,  die al eerder verantwoordelijk was voor belangrijke milieuwetgeving, die later voorzitter werd van Natuurmonumenten en die indertijd door  dagblad Trouw werd uitgeroepen als meest invloedrijke figuur op het gebied van duurzaamheid. En het was  Rutte die In 2008 een “groen-rechtse agenda” voor zijn partij presenteerde. Hoe kan het dat de VVD opeens als een blad aan de boom is omgedraaid! Hoe kan het dat Rutte nu hij de belangrijkste politieke functie vervult opeens triomfantelijk met een vlaggetje gaat staan zwaaien als er een 130-km verkeersbord wordt onthuld. Zestig procent korting op de natuur maar wel 132 miljoen voor het veiliger maken van de snelwegen, zodat Nederland lekker hard kan gaan rijden.
Al enige jaren voor de EHS bestonden er al plannen om verloren gegane natuur in ons land weer terug te brengen. Denk aan het plan Ooievaar, nieuwe natuur langs de rivieren. Ook toen waren boeren die hun weilanden in de uiterwaarden hadden, gekant tegen hun gedwongen verplaatsing.

Inmiddels is er al desondanks veel moois tot stand gekomen. Alleen al langs de kust zijn er 50 nieuwe natuurgebieden bijgekomen en in het binnenland werd veel geld en tijd besteed aan bijvoorbeeld het herstel van natte heidegebieden met hun specifieke planten en dieren. Het maakte ons land er mooier en interessanter door, voor wie er oog voor had.
De  EHS was een geweldig en opzienbarend initiatief als antwoord op het snelle verdwijnen van planten en dieren doordat allerlei populaties zich in ge├»soleerde natuurgebiedjes bevonden en daaruit niet konden ontsnappen. De EHS moest zogenaamde stapstenen opleveren, via welke planten en dieren zich naar elders konden bewegen om zich daar voort te planten en te verspreiden. Natuurgebieden moesten onder handen genomen worden en hervormd tot leefgebieden waar weer zeldzame planten en dieren konden terugkomen. Natuurliefhebbers waren enthousiast toen ze zagen dat hun inspanningen effecten opleverden.
Op het platteland was men over het algemeen eveneens begrijpelijkerwijs minder blij. Boeren moesten hun gronden verplicht verkopen ten behoeve van de EHS zodat de stapstenen konden worden gerealiseerd en natuurgebiedjes met elkaar worden verbonden. Vanuit die hoek klonk  grote aversie tegen de vernietiging van goede landbouwgronden ten koste van “nieuwe natuur”.  In de provincie Groningen profileerde  Henk Bleker  die daar gedeputeerde was, zich als een groot tegenstander.


Helaas is er langzamerhand een enorme discrepantie ontstaan tussen voor- en tegenstanders van beschermde en nieuwe natuur en partijen maken elkaar uit voor rotte vis. Henk Bleker heet een natuurbarbaar, de ecologen en andere natuurliefhebbers zijn in Blekers ogen fanaten die een halt moet worden toegeroepen. Voor rechts Nederland is natuur een “linkse hobby geworden. Bleker spreekt over “natuur waarvoor je geleerd moet hebben” hij prijst daarentegen het boerenland de hemel in: “een weiland met koeien is ook natuur”.  CDA-er Bleker, met steun van de VVD, vindt dat kwetsbare plantensoorten  niet langer beschermd hoeven te worden tenzij die op uitsterven staan en dat vogels ook in de broedtijd verstoord mogen worden. De bescherming van de das moest volgens de staatssecretaris worden afgeschaft en jagen moet overal en altijd kunnen, vindt  Bleker. Net als op zijn eigen natuurgebiedje in Groningen, waar hij graag een dier mag afschieten.  Onder de vele protesten uit het groene veld, heeft hij enige maatregelen inmiddels weer ingeslikt.

Bleker heeft besloten dat  60% (300 van de 500 miljoen) op de natuur bezuinigd moet gaan worden, want die kostte niet alleen veel subsidiegeld maar regelingen ten gunste van de natuur frustreerden ook teveel  bouw- en andere projecten. Staatsbosbeheer wordt verplicht 17.000 hectare grond verkopen en heeft dan geen activiteiten meer buiten de Ecologische Hoofdstructuur. Het gaat hier veelal om versnipperde natuur maar ook om kleine waardevolle pareltjes.  De EHS wordt niet verder gerealiseerd  en het platteland moet worden bevoordeeld.

Dit bracht in het afgelopen voorjaar 79 wetenschappers ertoe het kabinet op te roepen de ingeslagen koers te wijzigingen: “de opvattingen van Bleker hebben geen enkele basis in de wetenschap”. Bleker wil gaan inzetten op agrarische natuur waarvoor in 2013 Europees geld vrijkomt terwijl uit onderzoek blijkt dat je de natuur nauwelijks kunt helpen op een agrarisch bedrijf. En dat terwijl Bleker al voor 56.000 hectare agrarische grond beheerscontracten heeft afgesloten met boeren: ongeveer 60 miljoen euro per jaar!
De Vereniging Das en Boom heeft zich inmiddels heropgericht en zamelt geld in om een proces aan te spannen tegen de overheid, 13.000 mensen kochten een boom voor een protestbos dat de P.v.d.D wil planten. Allerlei natuurorganisaties voeren fel actie tegen het geplande beleid. Eigen prominente leden van VVD en CDA tonen zich afwijzend en veroordelend over het nieuwe beleid. Ook uit Brussel komen regelmatig kritische geluiden. Onze provincies tellen hun knopen en tonen zich verdeeld.

In plaats van tegenstanders te zijn zouden alle partijen eens welwillend met elkaar om de tafel moeten  gaan zitten. En alle natuurorganisaties zouden hetzelfde moeten doen door de handen ineen te slaan zodat er een degelijk natuurplan voor de toekomst komt. Natuurbeleid zou vervolgens moeten komen vast te liggen voor een langere periode zodat niet wisselende regeringsploegen met hun eigen inzichten en opvattingen op de huidige manier plannen kunnen stopzetten, beleid rigoureus wijzigen en behaalde resultaten weer te niet doen.  Er zal ongetwijfeld best wat bezuinigd kunnen worden, maar niet op de manier van CDA en VVD.
Nederland is immers van ons allen en ons land zou democratisch en bestendig  beheerd moeten worden.

Dit is mijn nieuwjaarswens voor onze vaderlandse natuur!
3 opmerkingen:

Annemieke G. zei

Ik denk ook wel dat er bezuinigd kan worden. Maar het gaat nu zo ondoordacht en met maatregelen die niet nodig zijn en onnodig verstoren en vernietigen. Ik begrijp er niks van. Wat zijn dit voor mensen? Zij vergeten dat zij regeren bij de gratie van het volk!

Rob Bloemendaal zei

De uitspraak van Bleker "een weiland met koeien is ook natuur" kun je met dezelfde platte manier van redeneren natuurlijk nog verder doortrekken: een stad vol mensen is ook natuur! En als je al bulkt van de natuur, zoals in weiden en steden kennelijk het geval is, waarom zul je je dan nog druk maken? Als deze armzalige manier van denken nog veel langer terrein wint, dan kan er nog veel verloren gaan. Maar uiteindelijk komt het goed, daar ben ik van overtuigd!

Olivier Brenninckmeijer zei

Iemand die een dergelijk onderwerp in zijn portefeuille heeft zou objectief moeten zijn en boven de partijen staan. Dat doet deze staatsecretaris niet en daarom is hij ongeschikt onze natuur te beheren!

Een reactie posten