Hier wacht ze de kogel....

Nederland is een land waar ganzen thuishoren en welkom zijn, schrijft Staatsbosbeheer op haar website. Om er meteen aan toe te voegen dat het dan wel om de trekganzen in de winter gaat en maar een beperkt aantal in de zomer. De zomerganzen die zich hier voortplanten en met steeds meer zijn, veroorzaken overlast en schade. Daar zijn kosten aan verbonden en dat is ongewenst. We hebben in ons land weliswaar een schadefonds maar het is beter als een groot deel van de zomerganzen verdelgd wordt, vindt men. Zoals ook gebeurt met ree├źn, zwijnen, herten, vossen, konijnen, muskusratten, smienten en ga zo maar door. In Nederland worden heel wat dieren afgeknald!

In 2012 werd het Ganzenakkoord gesloten. In dit akkoord staat dat winterganzen hier mogen logeren maar dat de vaste bewoners in aantal moeten worden teruggebracht tot hetgeen er in 2005 was. Dit betekent dat er jaarrond ganzen “teruggedrongen” moeten worden. Bedoeld wordt: gedood worden.
De instellingen en organisaties die zich in dit ganzenakkoord verenigd hebben tot de Ganzen-7 zijn onder meer Vogelbescherming, Natuurmonumenten en de 12 Landschappen. Als die niet meewerken, draaien anderen voor de gevolgen van de ganzenschade op, aldus Staatsbosbeheer. De organisatie vermijdt het aantal af te schieten vogels te vermelden, dit zijn er 380.000 gedurende vijf jaar. Afgesproken werd dat het ganzenakkoord 2013 zou ingaan.


Wat is er in het jaar 2013 echter vervolgens gebeurd:
De jagersorganisatie KNJV heeft zich uit het akkoord teruggetrokken. Niet omdat de jagers te doen hebben met de ganzen of zich zorgen maken over het welzijn van de vogels maar omdat ze bang zijn dat ze een slechte naam zullen krijgen als ze dag in dag uit met het geweer om de schouder op stap moeten om ganzen dood te schieten. Ze willen wel schieten maar niet in het voorjaar als de ganzen met jongen rondlopen en er in die tijd veel wandelaars en fietsers op pad gaan die dit zullen zien. De jagers vrezen voor hun imago.

De Partij voor de Dieren was het niet eens met het ganzenakkoord maar staatssecretaris Dijksma piekerde er niet over het akkoord open te breken.
De LTO (land- en tuinbouworganisatie Nederland) is ontevreden over het akkoord omdat de boeren in de winter geen ganzen meer mogen bestrijden en verjagen, terwijl ze door de vogels wel op grote kosten worden gejaagd. Er werd namelijk bij het sluiten van het akkoord geen rekening gehouden met het feit dat het juist de winterganzen zijn die de meeste landbouwschade veroorzaken: jaarlijks om en nabij de 5 miljoen euro.

De Vakbond van de Nederlandse melkveehouders riep hun leden op om massaal ontheffing aan te vragen voor het afschot in de winter en stelde zich op het standpunt dat de afspraken geen enkele juridische grond hebben. Dit alles heeft ertoe geleid dat niet, zoals het plan was de verdelging van overzomerende  ganzen per 1 november a.s. zou stoppen maar dat het ganzenakkoord is uitgesteld tot 1 januari 2014.

In de afspraken die binnen het akkoord gemaakt zijn, zitten een paar pikante, dubieuze en schijnheilige dingen! De trek van winterganzen is al een week aan de gang. Dus winterganzen die vanaf de laatste week van september tot begin november ons land binnen vliegen, kunnen in principe gewoon worden doodgeschoten. Oktober is de maand waarin de meeste overwinterende ganzen hier neerstrijken. Nu het ganzenakkoord is uitgesteld tot 1 januari 2014 kunnen er bovendien dit jaar dus nog akelig veel trekvogels worden afgeschoten!

  • Foto: Grauwe gans
Afgelopen week zag ik heel veel kolganzen vanuit het noorden naar de graslanden rond de IJssel vliegen. Zelfs ’s nachts werd ik er een paar keer wakker van. Het is een fantastisch gezicht om te zien en te horen hoe de vogels georganiseerd enorme afstanden vliegen om hun doel te bereiken. Almaar door geluid contact houdend en de voorste vlieger aanmoedigend. Je kunt alleen maar de grootste bewondering hebben voor de fenomenale afstanden die de vogels afleggen. Afhankelijk van waar ze gebroed hebben vliegen ze 1500 tot meer dan 3500 kilometers om naar ons land te komen.  In 2009 werd vastgesteld dat een in Nederland gezenderde Kolgans vanuit het broedgebied op Nova Zembla in twee weken naar Nederland vloog; een afstand van 3666 kilometer! Na deze lange en indrukwekkende reis wacht hen in Nederland de kogel!

We hebben het maar niet eens even over wat er in die vogelfamilies teweeg wordt gebracht. De ganzen komen hier samen  met hun jongen, ganzen zijn monogaam. In wat een zieke wereld zijn we toch terecht gekomen. Ik vind het om te janken!
380.000 Ganzen staan in ons land op de dodenlijst. Een uur geleden vond ik een verzoek van Vogelbescherming Nederland in mijn mailbox met het verzoek een petitie te tekenen tegen het in Egypte uit de natuur vangen van 140.000.000 zangvogeltjes die naar het zuiden vliegen om te overwinteren. Bizarre wereld!

4 oktober 2013
1 opmerking:

Saskia zei

Wat er in ons land op dit vlak gebeurt vind ik zo afschuwelijk dat ik berichten erover meestal maar niet lees. Het geeft een gevoel van afschuw maar ook van onmacht

Een reactie posten